Föreningen/kontakt

SVABENSVERK - PÅ GRÄNSEN TILL VÄRLDSARV

 

I bilden till vänster ser ni ett utdrag från de ursprungliga stadgarna som klubbades den 12 april 1956.

Lägg märke till att man redan då var mån om att få in kvinnor i styrelsen.

I början av 1960 talet fick föreningen en donation från en svenskamerikan, detta blev början till att bygdegården kunde uppföras.

 

Föreningen idag

När föreningen startade år 1956 så var det för att inrätta och sköta en tvättstuga och bastubad. Man skulle också verka för tillkomsten av en bygdegård samt tillvarata bybornas intressen. Eftersom det där med tvättstuga kändes lite passé, och en bygdegård har vi redan, så bestämde vi oss för att revidera stagdarna.

Från och med år 2012 så uttrycks därför föreningens syfte så här:

" §1 Svabensverks Bygdeförening skall verka för och tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller sådant som gagnar den allmänna trivseln och välbefinnandet i byn, samt att ta vård om och förvalta den materiella egendom som föreningen äger eller förvaltar".

 

Vi förvaltar och hyr ut det stora stallet som ägs av Ovanåkers kommun. Det är en populär lokal för bröllop och andra fester. Vill du hyra så har du kontaktuppgifter och pris nedan. Du kan också hyra vår bygdegård för möten mm. Den har handikappanpassade toaletter och är utrustad med projektor och duk.

Vi har också en bagarstuga som vi använder för tunnbrödsbak.

 

Immateriella värden

Men byggnader i all ära, trots allt så är människorna, byborna, vårt viktigaste kapital. Det är därför viktigt att tillvarata bybornas intressen när det gäller aktiviteter och önskemål. Föreningen finns till för byborna, inte tvärtom. Vi samlas därför till gemensamma aktiviteter utifrån behov och önskemål. Vi jobbar tillsammans med att städa gemensamma ytor som bykärnan och badet. Vi sluter upp för att ordna med spelmansstämma, marknader eller vad som är aktuellt för tillfället. Vi har också reglebundna bymöten för att ventilera gemensamma ärenden.

 

Styrelsen

Jan Persson, ordf, 073 429 72 64

Kontakta honom om allmänna frågor som rör föreningen eller byn

 

Göta Larsson, kassör, 073 642 97 27

 

Hällpetters Maria Bergström, sekr, 070 643 43 50, hallpettersmaria@live.se

Svarar på frågor om lite allt möjligt

 

Chris Sjöberg, ledamot

Lennart Ungh, ledamot

Margareta Sjöberg, ledamot

Eva Gesslin, ledamot

Katarina Johansson, suppleant

Enar Gesslin, suppleant

 

 

Prisuppgifter för för uthyrning

Hyra Bygdegården

Hela lokalen : 1.000 Kr

Kök : 500 Kr

Möten : 300 Kr

Kontakta Eva Gesslin på telefon 070 538 34 55

 

Hyra Bruksstallet

Hela stallet : 1.400 Kr

Konsertlokal : 700 Kr

Kafé m kök : 500 Kr

Danslokal : 200 Kr

Kontakta Inga Lisa Hansson på telefon 073 037 00 16