Svabensverk logo
Erik och älgen

Konst i Byn – tidigare år


Sommaren 2013 skapades en utställning, Konst på Udden, i den lilla byn Svabensverk .

Utställningen fick över tusen besökare och tilldrog sig stor uppmärksamhet. Arbetet kom att engagera hela byn. Kvinnor, män, ung som gammal deltog i skapandet men också genom att snickra, svetsa, bygga och inte minst genom att komma med kaffekorgar till verkstaden i det gamla bruksstallet.


Ryktet gick och andra byar kom på besök. Nu blev fler människor inspirerade att göra samma sak, hemma i sin by. Idén föddes då att skapa ett nätverk mellan byarna, att dra nytta av varandras kompetens och skaparglädje. Tillsammans, men ändå var för sig, gjordes utställningar under namnet Konst i Byn, i åtta byar runtom i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Idag lever de årliga utställningarna fortfarande kvar i en del av byarna.


I Svabensverk har vi tack vare ett fantastiskt engagemang från byborna och vår bygdeföreningen hållit projektet levande och också fortlöpande utvecklat det.


Den stora bilden visar Erik som hälsar på älgen gjord i sly av Marga Boustedt.

Konstverk från tidigare år