Svabensverk logo
bygdegarden

Styrelsen 2021

Åke Johansson, ordförande
Rolf Nyström, sekreterare
Paul Geelen, kassör
Katarina Johansson, ledamot

Per Juhlander, ledamot

Anna Yttervall, ledamot
Chris Sjöberg, ledamot


Suppleanter:
Doris Bruhn


Revisor:
Margareta Sjöberg


Revisorssuppleant:
Han Slegt


Valberedning:

Jan Sjöberg

Marga BoustedtPrisuppgifter för för uthyrning

Hyra Bygdegården
Hela lokalen: 1 000 SEK/tillfälle
Möten: 300 SEK/möte
Kontakta Eva Gesslin för förfrågning och bokning,

070 538 34 55


Hyra Bruksstallet
Hela stallet: 6 000 SEK/onsdag-måndag, 6 dagar.  Enskilda dagar: 1500 SEK/dag
Kontakta Anne Eriksson för förfrågning och bokning,

070 515 22 58kontakt@svabensverksherrgard.se

Svabensverks bygdeförening


När föreningen startade år 1956 så var det för att inrätta och sköta en tvättstuga och bastubad. Man skulle också verka för tillkomsten av en bygdegård samt  tillvarata bybornas intressen. Eftersom det där med tvättstuga kändes lite passé, och en bygdegård har vi redan, så bestämde vi oss för att revidera stagdarna.


Från och med år 2012 så uttrycks därför föreningens syfte så här:

" §1 Svabensverks Bygdeförening skall verka för och tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller sådant som gagnar den allmänna trivseln och välbefinnandet i byn, samt att ta vård om och förvalta den materiella egendom som föreningen äger eller förvaltar".


Föreningen idag

Vi förvaltar och hyr ut det stora stallet som ägs av Ovanåkers kommun. Det är en populär lokal för bröllop och andra fester. Vill du hyra så har du kontaktuppgifter och pris nedan. Du kan också hyra vår bygdegård för möten mm.  Här finns flera lokaler, bland annat en stor lokal med scén. Vi har även projektor med duk för att användas vid till exempel konferenserImmateriella värden

Men byggnader i all ära, trots allt så är människorna, byborna, vårt viktigaste kapital. Det är därför viktigt att tillvarata bybornas intressen när det gäller aktiviteter och önskemål. Föreningen finns till för byborna, inte tvärtom. Vi samlas därför till gemensamma aktiviteter utifrån behov och önskemål. Vi jobbar tillsammans med att städa gemensamma ytor som bykärnan och badet. Vi sluter upp för att ordna med spelmansstämma, marknader eller vad som är aktuellt för tillfället. Vi har också reglebundna bymöten för att ventilera gemensamma ärenden.


Bli medlem i föreningen
Ett utdrag från de ursprungliga stadgarna som klubbades den 12 april 1956. Lägg märke till att man redan då var mån om att få in kvinnor i styrelsen.

I början av 1960 talet fick föreningen en donation från en svenskamerikan, detta blev början till att bygdegården kunde uppföras.