Svabensverk logo
Rödkämpar

Växtlig mångfald i Svabensverk


Svaben är den plats i Ovanåkers kommun som har störst mångfald av skyddsvärda arter.

På en promenad från kyrkan till stallet och bygdegården hittar vi, förutom de växter ni ser på bilderna, även olika fibblor, teveronica, ängsskovall, ögontröst, gulmåra, backnejlika, ängsfryle, vårfryle, palmmossa, påskrislav, filtlav, gråbrinka, backstarr, darrgräs, vändrot, luddhavre och fjällgröna. I en åkerkant strax söder om kyrkan finns en stor lokal av blåsuga och efter Getryggsvägen, strax innan kyrkogården finner vi gott om mosippor. Vi har också en lokal med nattviol utanför bykärnan.


Vi ingår därför i projektet Aktionsplan för biologisk mångfald i Biosfärområde Voxnadalen. Skötseln av områden kring kyrkan har anpassats för att på bästa sätt skydda växterna. Gräset klipps inte utan får växa fritt för att senare under sommaren tas ner med lämpligt redskap. Vår ambition är att upprätta en skötselplan för alla ytor i byn där växter bör skyddas.

 

Varje sommar brukar vi anordna guidade blomstervandringar för att titta på växterna. Dessa leds av Stefan Olander, ordförande i Gävleborgs Botaniska sällskap.


Håll koll på vår Facebooksida för att inte missa nästa vandring!


Den stora bilden överst visar hur rödkämpar växer på ängen med stallet i bakgrunden.