För att vara en så lite by så gör vi mycket väsen av oss. Det beror naturligtvis på att det händer mycket saker här. Konstutställningar, skotertävlingar, teater och allt möjligt.

Men det beror också på att vi är aktiva i samhällsdebatten och kämpar för en levande landsbygd. Vi slåss för att få tillbaka vår busslinje, vi har synpunkter på den planerade utbyggnaden av vindkraftverk i Hälsingeskogen.

Vi höjer våra röster när det behövs!